Mentoritega jõuab kiiremini, kõrgemale ja kaugemale

 
 
 

Juba neljandat aastat teeb JCI Tallinn koostööd Mentorite Kojaga. Sellel aastal pakuti mentorit kõigile juhatuse liikmetele ja suuremate projektide projektijuhtidele. Kokku tekkis selle protsessi käigus 9 edukat mentorpaari. Mentorid sai endale Liisi Aavik, Pille Part, Daisy Pello, Maris Arulepp, Merlin Mängel, Kerli Laur, Carmen Loime, Triinu Ots ja Sander Saarm. 👏

 
 
 
 

Mentorite Koda pakub JCI Tallinna juhatuse liikmetele ja projektijuhtidele mentoreid ja mentordamist oma koja professionaalsetelt mentoritelt. Mentortunni hind tavaliselt on 70-500€. Meie kojale ja liikmetele pakutakse seda teenust tasuta.😲

 

Mentorkohtumised toimusid enamasti vastavalt mentori ja mentee enda seatud rütmile ja tähtajale. Kokkulepe on, et mentorlus kestab 5-6 korda. Enamik mentor-mentee koostöid algas veebruaris ja lõppesid augustis. Mõned üksikud jätkusid teisel poolaastal, kuid see oli juba individuaalne kokkulepe mentorite ja menteede vahel.

 

Meie liikmed on rääkinud ka sel aasta mentorlusest väga positiivselt ja tunnevad, et sellest on olnud nende elus palju abi. Tagasiside näitab, et liikmed hindavad mentorlusest saadud tuge eneseavastamisel, juhtimisel, meeskonnatöös, prioritiseerimisel, enda jaoks parimate otsuste tegemisel ja üldiste eesmärkide seadmisel oma elus. 🥰

 

Kõik selleaastased menteed soovitavad mentorlust kõigil inimestel kasutada ja mainivad, et mentorid on arengu kiirendid ja ülivajalikud ning nende suunamine aitab näha asju teise nurga alt ilma hinnanguteta ja paneb tihtipeale asjad perspektiivi. Nad on väga hea abi eesmärkide saavutamisel ja nõu küsimiseks. Mõned menteed on öelnud, et võtavad sellest mentorlusprotsessist kaasa eneseavamise oskus ja julgus teha paremaid otsuseid. Lisaks on tekkinud mõnes neis huvi ka mentori rolli vastu.

 

Liisi Aavik ütles: "Minul on mõlemal aastal olnud väga hea kogemus. Jäin väga rahule ja koostöö toimis hästi." Üks mentee tõi välja, et antud koostöö puhul on vaja rohkem rõhutada, et töö on vastavalt tellija materjalile ehk mentor ei oska ega saa täpselt ja asjalikult kaasa mõelda, kui mentee väga täpset sisendit ei anna.

 

Kokkuvõttes on koostöö olnud positiivne ja meie JCI Tallinna liikmeid arendav ning motiveeriv. Kõik menteed olid arvamusel, et koostöö Mentorite Kojaga peaks jätkuma ja koostöö võiks olla ka kodadeülene ehk JCI Tallinna liikmed läheksid Mentorite koja üritustele oma teekonnast rääkima ja vastupidi. 😊

 

JCI Tallinna president Daisy Pello ütleb, et Mentoritekoja ja JCI Tallinn koostöö on kojas olnud üks olulisemaid projekte, mida on ellu kutsutud. See koostöö on ülioluline just meie tegusate liikmete arendamiseks ja nendest veelgi paremate liidrite kasvatamiseks. Ta lisab, et ta koostöö sujus oma mentoriga väga hästi ja ta on oma mentorile ülimalt tänulik kuna ilma oma mentori abita ei oleks ta oma presidendiaastat selliselt milliseks see kujunes ette kujutanud. ❤

 

Mentoritekoja ja JCI Tallinn koostöö on liikmete jaoks oluline ning toetab nende arengut ja eesmärkide saavutamist.

 

Mentorite Kojaga koostöö jätkub ka järgmisel aastal ning mentorlust pakutakse 2024. aasta juhatuse liikmetele ja projektijuhtidele. 🥳

 

Suured tänud Mentorite Kojale ja Sirje Kautsaarele nende toe ja abi eest! Olete andnud meie kodalastele midagi, mis on olnud hindamatu väärtusega! 🙏❤

 
 
 
 

Ilus lause tagasisidest, mis võtab Mentorite Kojaga koostöö kokku - kui õiged mentorid ja menteed koos, siis lähevad asjad ise liikuma. 💪⭐

 
 
 

JCI ehk Ettevõtlike Noorte Koda on rahvusvaheline võrgustik aktiivsetele inimestele. JCI pakub oma liikmetele arengukeskkonda juhtimisoskuste, sotsiaalse vastutustunde, ettevõtlikkuse ja rahvusvahelise koostöö arendamiseks, et innustada noori inimesi ühiskonnas positiivset muutust looma. JCI tegutseb täna rohkem kui 100 maailma riigis. Täpsem info: www.jci.ee.